Amlodipin Actavis
Amoxicillin/ Clavulansäure Actavis
Anastrozol Actavis
Antabus® (Disulfiram) lösl. Tabletten
Atorvastatin Actavis
Bezalip® (Bezafibrat) retard Filmtabletten
Bicalutamid Actavis
Candesartan Actavis
Candesartan/HCT Actavis
Cetirizin Actavis
Citalopram Actavis
Clopidogrel Actavis
Desloratadin Actavis
Donepezil Actavis
Doxazosin Actavis
Eplerenon Actavis
ErlidonaTM Filmtabletten
Escitalopram Actavis
Esomeprazol Actavis
Ezetimib Actavis
Ezetimib/Simvastatin Actavis
Famciclovir Actavis
Fentanyl Actavis
Finasterid Actavis
Floxapen® (Flucloxacillin) Kapseln
Fluconazol Actavis
Fosinopril Actavis
Fosinopril-Na/HCT Actavis
Galantamin Actavis
Granisetron Actavis
Ibandronsäure Actavis
Ibuprofen Actavis
Lansoprazol Actavis
Lercanidipin Actavis
Letrozol Actavis
Levetiracetam Actavis
Levofloxacin Actavis
Lisinopril Actavis
Lisinopril/HCT Actavis
Losartan/HCT Actavis
Mirtazapin Actavis
Montelukast Actavis
Nebivolol Actavis
Olanzapin Actavis
Pantoprazol Actavis
Pramipexol Actavis
Ramipril Actavis
Ramipril/HCT Actavis
Risperidon Actavis
Rivastigmin Actavis
Ropinirol Actavis
Rosuvastatin Actavis
Sastravi Filmtabletten
Sertralin Actavis
Sildenafil Actavis
Simvastatin Actavis
Stesolid® (Diazepam) Rektaltuben
Tadalafil Actavis
Tamsulosin Actavis
Tizanidin "Actavis" Tabletten
Tramadolhydrochlorid Actavis
Venlafaxin Actavis