Antabus® (Disulfiram) lösl. Tabletten
Citalopram Actavis
Donepezil Actavis
Escitalopram Actavis
Galantamin Actavis
Levetiracetam Actavis
Mirtazapin Actavis
Olanzapin Actavis
Pramipexol Actavis
Risperidon Actavis
Rivastigmin Actavis
Ropinirol Actavis
Sastravi Filmtabletten
Sertralin Actavis
Stesolid® (Diazepam) Rektaltuben
Venlafaxin Actavis