Antabus® (Disulfiram) lösl. Tabletten
Betahistin Actavis
Citalopram Actavis
Donepezil Actavis
Escitalopram Actavis
Galantamin Actavis
Lemilvo Actavis
Levetiracetam Actavis
Mirtazapin Actavis
Olanzapin Actavis
Pramipexol Actavis
Risperidon Actavis
Rivastigmin Actavis
Ropinirol Actavis
Sastravi Filmtabletten
Sertralin Actavis
Stesolid® (Diazepam) Rektaltuben
Venlafaxin Actavis
Ziprasidon Actavis